< návrat zpět
Reiki

reiki

Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně touto energií uzdravovali Buddha
i Ježíš. Některé prameny naznačují, že s reiki pracovali kněží v Egyptě a Atlantidě.
Metoda přírodního uzdravování reiki byla znovuobjevena koncem 19. století dr. Mikao Usuim
v Japonsku, který vyučoval a vedl křesťanskou univerzitu Došiša v Kjoto.
Reiki je učení práce s vesmírnou energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii.

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra.

Reiki působí tak, že člověk zasvěcený do reiki přikládá ruce na určité části těla, (samozřejmě přes oděv) nebo přímo na místo bolesti a předává tak druhému člověku univerzální energii. Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím toku energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus.  Hojivý a posilující vliv je někdy okamžitý a pacient může cítit horko,
brnění nebo i chlad v místě průchodu energie. Reiki pomáhá při všech onemocněních,
při zraněních a lze ji aplikovat před a po operaci k posílení organismu.

Reiki působení je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit a síla proudění závisí na přijímajícím člověku a řídí se jeho potřebou. Nemůže se vyčerpat a je nezávislá na víře nebo postojem k ní.

Reiki nenahrazuje klasickou medicínskou léčbu - může ji však podporovat a urychlovat.

Nikdo však nemá právo předávat tuto energii bez svolení (vyjímkou mohou být děti, zvířata a např. lidé v bezvědomí), proto vždy bude vyžadován Váš souhlas před zahájením reiki procedury.