MUDr. Jiří Černý, * 1961 v Opočně pod Orlickými horami.

      Studium medicíny v oboru všeobecné lékařství začal na Lékařské fakultě University
J. A. Komenského v Martině, po 4 letech přestoupil na Lékařskou fakultu University Karlovy v Hradci Králové, kde ukončil studia v r. 1987 promocí. V r. 1991 získal atestaci z oboru ortopedie a začal pracovat jako ambulantní ortoped na Poliklinice I v Hradci Králové.

      Od roku 1993 pracuje jako privátní ambulantní ortoped v Hradci Králové. Ve své praxi
se zaměřuje na léčbu onemocnění pohybového aparátu a je smluvním lékařem zdravotních pojišťoven:

111 - VZP,  201 - VoZP,  205 - ČPZP,  207 - OZP,  209 - ZP Škoda,  211 - ZPMV ČR.

      Při léčbě pacientů využívá svých znalostí a zkušeností, které získal studiem a praxí
v kurzech Manuální medicíny prof. MUDr. K. Lewita, kurzech alternativní medicíny
MUDr. M. Mudrocha a reflexní terapie dle Ing. J. Janči pod vedením Ing. J. Patakyho, 
byl zasvěcen do I. - III. stupně reiki u mistra B. Tichanovského.

      V r. 2005 absolvoval kurz "Kvantová terapie a diagnostika" pořádaný Asociací kvantové medicíny v Moskvě a získal po jeho absolvování osvědčení k provádění diagnostiky a terapie metodami kvantové medicíny. Dále absolvoval v r. 2009 postgraduální vzdělávací kurz v oblasti "Homotoxikologie". 

      V minulosti spolupracoval s firmou Naděje Mgr. Podhorné a dodnes používá jejich přípravky - doplňky výživy - k ovlivnění některých chronických stavů, které jsou klasickými medicínskými postupy jen velmi těžce léčitelné (lymeská borelióza, revmatismus, poruchy nespecifické imunity). 

      Je členem České lékařské komory, České společnosti pro ortopedii a traumatologii,
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Sdružení ambulantních specialistů ČR
a Sdružení ambulantních ortopedů. Je i redaktorem bezplatné internetové poradny se zaměřením
na nemoci a poruchy pohybového aparátu: www.internetporadna.cz.

      Od začátku roku 2016 se průběžně vzdělává ve Fyziologické regulační medicíně, což je nový progresivní medicínský obor, který pro nemocné (zejména chronicky nemocné) přináší další naději ke zlepšení jejich zdravotního stavu.