< návrat zpět
Kvantová terapie (KT)

       Nová, v naší republice ojedinělá, metoda urychlující regeneraci organismu, vytvořená a rozpracovaná ruskými odborníky  Asociace kvantové medicíny v Moskvě. Geniálním způsobem využili nejnovější poznatky kvantové fyziky a léčebné metody klasické čínské medicíny a Indie
k vytvoření tohoto léčebného systému.

       Jedná se o neinvazivní metodu, při níž je působeno podprahovými dávkami (tzv. kvanty) elektromagnetického záření přesně určených frekvencí a vlnové délky emitovaných přístrojem RIKTA na určité části těla. Touto metodou se v organismu nastartují jeho vlastní hojivé síly.

       KT je prakticky bezbolestná a skládá se z několika přibližně třicetiminutových procedur, jejichž počet stanoví odborník, který je držitelem mezinárodního "Certifikátu pro léčbu a diagnostiku v oboru kvantové medicíny" . 

        Náš odborník, konzultant v oboru KT, aktivně spolupracuje s Asociací kvantové medicíny při sledování účinnosti přístroje RIKTA 04/4:  http://www.eng.kvantmed.ru/testimonials/orthopaedist_chech_rep_2011.pdf